Windpark NOP Agrowind

26 windmolens

Op het land, aan de Westermeerdijk en Noordermeerdijk in de Noordoostpolder langs het IJsselmeer

Bouwfase

Het windpark is een initiatief van boeren die aan de Wester- en Noordermeerdijk wonen en werken. Nadat begin jaren ’90 de eerste intiatieven zijn genomen, is na een lange periode van voorbereidingen in 2013 gestart met de bouw van het windpark. De molens zijn voor een groot deel geplaatst op grond van de initiatiefnemers die deelnemen in het project.

In het voorjaar van 2017 was Windpark NOP Agrowind voltooid en op 2 juni 2017 vond de officiële opening plaats.

Molen-bouwfoto
Molens-topview

Operationele fase

Het windpark bevindt zich inmiddels in de operationele fase. Het windpark draagt daarmee bij aan de duurzame energievoorziening van Nederland. Door de groene stroom die wordt opgewekt door de 26 windmolens van het windpark wordt jaarlijks een CO²-besparing van 327.800 ton gerealiseerd.

Windpark NOP Agrowind maakt deel uit van Windpark Noordoostpolder.
Dit windpark bestaat uit 86 windmolens op het land en in het water.

Groene stroom voor 190.000 huishoudens

De 26 windmolens van NOP Agrowind hebben een vermogen van 7,5 Megawatt per molen; gezamenlijk dus 195 Megawatt. In een gemiddeld windjaar leveren de molens bijna 600 miljoen kWh schone, duurzame elektriciteit. Daarmee kunnen jaarlijks bijna 190.000 huishoudens worden voorzien van elektriciteit.

0
Windmolens
0
Megawatt per molen
0
Huishoudens per jaar
20150506_120656-knip