Organisatie

De projectorganisatie NOP Agrowind is opgericht om voor drie bestaande ontwikkel- en exploitatieorganisaties de planning en het bouwproces van hun 26 molens te begeleiden en het operationeel management te voeren. De tweekoppige directie is hiervoor samen met diverse specialisten verantwoordelijk.

 

Jan Verheij – projectdirecteur

Jan heeft ruime ervaring als directeur van diverse ondernemingen waarin projecten van verschillende statuur en omvang zijn gerealiseerd. “Ondanks dat de windenergiesector voor mij een nieuwe wereld is als industrie of product verwacht ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan de vervolmaking van dit fantastische project. Vanaf de eerste kennismaking is duidelijk dat er sprake is van een zeer gemotiveerde en deskundige groep mensen die zich ten doel hebben gesteld dit grote project succesvol te maken. Samen met alle stakeholders gaan we hier invulling aan geven.”

 
   
  
 

Eelco Meesen – financieel directeur

Eelco is als financieel adviseur betrokken (geweest) bij de financiering van meerdere windparken en infrastructurele projecten. Sinds 2012 is hij werkzaam voor NOP Agrowind; eerst als adviseur, nu als financieel directeur. “Ik heb de ambitie om de bouwfase van het project, niet alleen technisch, maar ook contractueel, succesvol af te ronden en het project op een goede manier de operationele fase in te leiden. Daarbij is het mijn doel om de hoge verwachtingen van alle betrokken partijen waar te maken.”