Werkzaamheden


Transporten van en naar windpark NOP Agrowind

15 juni 2016

 

In de komende maanden, tot februari 2017, worden transporten voor het windpark uitgevoerd door ENERCON. Na het afbreken van een bladtip in november 2015, en een tijdelijke stilstand van het windpark, worden in de komende periode alle rotorbladen van alle 26 windmolens vervangen. Voor deze wisseling van de rotorbladen zullen de komende maanden transporten gaan rijden.
 

De transporten vervoeren de komende drie weken kraandelen en vanaf aanstaande week ook rotorbladen. De rotorbladen worden vervoerd door vrachtwagens van ENERCON.
 

De transporten gaan heen en terug over het Creilerpad en zullen alleen tijdens werkdagen rijden, tussen 9.30 uur en 15.00 uur. Er gaan gemiddeld twee transporten per dag rijden, met een maximum van 12 per week. De transporten zijn nu zowel heen als terug geladen met rotorbladen en kunnen daarom alleen over het Creilerpad rijden, omdat op die route aanpassingen zijn gedaan voor deze grote lengtetransporten.

 

Transportroutes vanaf toegangsweg 8

2 december  2015

 

Firma De Waard gaat vandaag beginnen met het terugbouwen van toegangsweg 8. Dit is de meest zuidelijke toegangsweg van het windpark vanaf de Westermeerweg.

 

Voor het afvoeren van het materiaal is met de gemeente een afwijkende transportroute overeengekomen.

  • Lege vrachtwagens rijden de volgende route: Zuidwesterringweg – Espelerringweg – Steenbankpad – Westermeerweg – toegangsweg 8
  • Volle vrachtwagens rijden de volgende route: Westermeerweg – Onderduikerspad – Westerrringweg – Espelerringweg - Emmeloord

 

Deze transporten zullen naar verwachting gaan rijden tot 11 december 2015.

 

14 windmolens produceren stroom

15 april  2015


Noordermeerdijk

In de afgelopen weken zijn windmolens 2 en 3  gereed gekomen. Binnenkort zal ook op de laatste toren aan de Noordermeerdijk de gehele gondel worden geplaatst. Als dat is gebeurd, is het gedeelte van het windpark langs de Noordermeerdijk gereed voor wat betreft de bouw.
De installatiewerkzaamheden binnenin zullen vervolgens nog geruime tijd in beslag nemen.

In het zuidelijke deel van de Noordermeerdijk wordt het logistieke terrein, dat werd gebruikt voor het opslaan van bouwmaterialen en onderdelen, teruggebracht in de oorspronkelijke staat.


Westermeerdijk

De laatste vier torens in het zuiden langs de Westermeerdijk zijn inmiddels bijna gereed. In de komende periode worden ook deze laatste windmolens afgebouwd.

Voortgang bouw

2 april  2015


Westermeerdijk

Ook in het meest zuidelijke deel van het windpark langs de Westermeerdijk wordt volop gebouwd. Als het weer blijft zoals nu, zullen de torens aan de Westermeerdijk tegen eind april afgebouwd zijn.


Noordermeerdijk
 

Van de eerste vijf windmolens in het noorden langs de Noordermeerdijk zijn er inmiddels drie gereed. Alleen molens 1 en 2 hoeven nog te worden afgebouwd. Als die gereed zijn, is het gedeelte van het windpark langs de Noordermeerdijk gereed voor wat betreft de bouw. De installatiewerkzaamheden binnenin deze vijf molens zullen nog geruime tijd in beslag nemen.

 

Winterse beelden windpark NOP Agrowind

30 januari 2015


Westermeerdijk
 


 


 


Noordermeerdijk
  


 


 


 

Voortgang werkzaamheden in beeld

11 november 2014


Westermeerdijk
 


Westermeerdijk - Noordermeerdijk    
 


Noordermeerdijk
 


Fundamenten van alle 26 windmolens gereed

3 november 2014

Alle fundamenten voor de 26 windmolens van NOP Agrowind zijn gereed, en daarmee is een einde gekomen aan de transporten met beton en heipalen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.
 

RWE gaat echter nog 4 windmolens aan de Westermeerdijk bouwen, waarvoor ook weer betontransporten zullen gaan rijden. Daarover communiceert RWE tegen die tijd echter zelf.


CC2800-kraan bij het onderstation aan de Westermeerdijk
 


Westermeerdijk:bouw van drie windmolens afgerond, installatiewerkzaamheden binnenin in volle gang
 


Noordermeerdijk: bouw van 6 windmolens afgerond, waarvan er drie stroom produceren. Bij de overige drie worden binnenin installatiewerkzaamheden uitgevoerd.
 

De bestaande transportroutes blijven gelden voor de transporten van alle onderdelen die nu nog naar de bouwplaats worden gebracht.

 

Verplaatsen Terex CC2800 via SMPT aan Westermeerdijk

8 oktober 2014

Voortgang werkzaamheden in beeld

6 oktober 2014


Westermeerdijk
Noordermeerdijk
 

Voortgang werkzaamheden

16 september 2014


Westermeerdijk
De eerste windmolen aan de Westermeerdijk is inmiddels - voor het oog - gereed. De  installatiewerkzaamheden binnenin moeten nog worden afgerond. Inbedrijfstelling van deze molen zal naar verwachting eind volgende week plaatsvinden.Inmiddels is een begin gemaakt met de aansluiting van de bouwweg van NOP Agrowind op de weg die RWE aanlegt voor de 4 windmolens die zij aan de Westermeerdijk bouwt. 

Noordermeerdijk
Ook aan de Noordermeerdijk gaan de werkzaamheden onverminderd voort:


foto's: NOP Agrowind


 

26 augustus 2014


De torens voor de molens aan de Westermeerdijk tekenen zich al duidelijk af langs de dijk. De opbouw van de eerste molen vordert snel, en de voorbereidingen voor het plaatsen van de wieken zijn in volle gang.
 


 


 

Ook aan de Noordermeerdijk zijn de vorderingen duidelijk zichtbaar:

Kijk ook even op het filmpje van deze molens aan de Noordermeerdijk, gefilmd vanaf het Schapenpad nabij de Westermeerdijk:


 


foto's: NOP Agrowind
 

Hijsen machinehuis windturbine

3 juli 2014


Maandag 7 juli hijst de grootste mobiele kraan van de wereld (CC9800) het eerste deel van het machinehuis op de toren van een windmolen aan de Noordermeerdijk, mits het weer het toelaat. Rond 14.00 uur starten de werkzaamheden om het achterste gedeelte van het machinehuis (de nacelle) te hijsen en op de toren te plaatsen.
 

Zonder tegenslag kunnen alle hijswerkzaamheden in zes dagen worden afgerond. In de praktijk zal dit gemiddeld zo’n 2 tot 2,5 week in beslag nemen.
 

Nadat het eerste gedeelte van het machinehuis is geïnstalleerd, volgen de generator en de kop met daaraan de stalen delen van de wieken. Uiteindelijk worden dan de drie kunststof-bladeinden van de wieken bevestigd. Het totale gewicht van de kop van de molen komt daarmee op circa 730 ton.
 

De beste plek om de hijswerkzaamheden te bekijken is vanaf de dijk. Gedurende de hijswerkzaamheden zal over een lengte van 300 meter de dijk met borden worden afgezet. Binnen dit gebied zijn geen toeschouwers toegestaan. Een medewerker van Enercon zal hierop toezien. Toeschouwers wordt vriendelijk verzocht zich aan de aanwijzingen te houden. Het fietspad langs de buitenkant van de dijk blijft toegankelijk.
 

De eerste windmolen zal vanaf begin augustus elektriciteit produceren.
 


© ENERCON


© ENERCON

5 juni 2014

Noordermeerdijk

Voortgang bouw

13 mei 2014

 

Westermeerdijk

De fundamenten van de eerste twee torens  aan de Westermeerdijk zijn gereed; er wordt in zuidelijke richting verder gewerkt aan de funderingen van de resterende 11 molens.  Inmiddels zijn ook de eerste onderdelen van de kraan die de torens gaat opbouwen op de bouwplaats gearriveerd.

 

Noordermeerdijk

De bouw van de torens aan de zuidkant van de Noordermeerdijk gaat in sneltreinvaart. De eerste toren heeft inmiddels de maximale hoogte van 130 meter bereikt. Ook de tweede en derde toren worden al duidelijk zichtbaar.

 

Kabelploegen + opbouw CC2800 kraan

25 april 2014

 

Het kabelploegen vordert goed.


 

Om het  bovenste deel van de toren van de toren te installeren, wordt een grotere kraan (CC2800) opgebouwd. 

 

Kraan naar volgende windmolenlocatie

22 april 2014

 

Donderdag 17 april is de LTR 11200 kraan verplaatst. De kraan heeft het onderste deel van de eerste toren aan de Noordermeerdijk geplaatst.

Deze kraan is met een multiwheel-platform verplaatst naar de locatie ten noorden van de huidige toren om daar opnieuw het onderste deel van de toren op te bouwen. Het verplaatsen is voorspoedig verlopen.


foto's: NOP Agrowind

 

Een grotere kraan (CC 2800) komt begin deze week op de bouwplaats en zal het bovenste deel van de eerste toren installeren.

 

Status torenbouw

14 april 2014

Op 1 april is de bouw van de torens gestart aan de Noordermeerdijk. Inmiddels zijn al 18 ringen gestapeld voor de eerste toren, waarmee deze toren al een hoogte van bijna 70 m. heeft bereikt.

 

Aanpassing routes transporten

20 februari 2014

 

De werkzaamheden voor het windpark zijn inmiddels bij fundatiewerk en torenbouw gekomen. Dat betekent dat nieuwe transportroutes gaan gelden voor de transporten van betonnen torendelen en van beton en overige materialen voor het fundatiewerk.
 

Vanaf maandag 24 februari rijden de vrachtwagens met de torendelen, die de eerstkomende weken worden gelost op het logistieke terrein aan de Westermeerdijk (iets noordelijk van het Espelerpad). Nadat de torendelen voor 2 windmolens zijn gelost, worden de volgende torendelen voor 2 windmolens op het logistieke terrein aan de Noordermeerdijk (iets noordelijk van het Creilerpad) gelost.

 


foto: NOP Agrowind

 

De transporten van de betonnen torendelen worden uitgevoerd door Van Wieren Special BV, met ongeveer 20 vrachten per dag (de eerste weken ongeveer de helft van deze hoeveelheid). Daarnaast worden ongeveer 3x per week 4 nachtvrachten uitgevoerd, waarbij ernaar wordt gestreefd deze tussen 5 en 6 uur ’s ochtends te laten plaatsvinden. Deze transporten lopen door tot september 2015.

 


foto: NOP Agrowind

 

De betontransporten voor het storten van de fundamenten worden uitgevoerd door Kijlstra en Haboton en rijden nog door tot ongeveer september 2014. Dit gaat om ongeveer 150 vrachten per week, met een maximum van circa 80 transporten per dag.

Alle vrachtwagens hebben een Enercon-bordje achter de voorruit, zodat duidelijk zichtbaar is dat zij voor het windpark rijden.  
 


foto: NOP Agrowind
 

 Contactadressen

Bij vragen, opmerkingen en/of klachten over het bouwverkeer kunt u contact opnemen met de aannemers, met Enercon of met NOP Agrowind:

  • Enercon – Kees Lieuwes, 06 51 07 90 31
  • Enercon - Johan Tabak (transportmanager torendelen), 06 - 5325 1746
  • NOP Agrowind – Janneke Wijnia-Lemstra, 0527 – 248140

U bent tevens welkom op de projectkantoren:
- Enercon: Westermeerweg 35, Espel
- NOP Agrowind: Noordermiddenweg 1a, Espel

 

Overzichtskaart werkzaamheden
 

 

Transportroute vanaf 15 juni 2016:

  •  A6 - afslag Bant - Noorderringweg richting Creil - Creilerpad - Noordermeerdijk/Westermeerdijk v.v.