Nieuws

Feestelijke opening Windpark NOP Agrowind op vrijdag 2juni

02-06-2017

 

Twee abseilers kwamen met vlammende fakkels uit de generator van een windturbine afgedaald, en gaven daarmee op vrijdag 2 juni het sein voor de spectaculaire opening van Windpark NOP Agrowind. Het spektakel kreeg een vervolg met vier prachtig uitgedoste steltlopers die via een dans een wimpel uitreikten aan twee kinderen van de certificaathouders van NOP Agrowind. De kinderen hesen samen met twee certificaathouders de wimpel, en daarmee werd het windpark officieel geopend.

 

foto's: Klaas Eissens

Terugblik
De circa 350 gasten van Windpark NOP Agrowind kregen voorafgaand aan het officiële openingsmoment een terugblik op de totstandkoming van dit windpark. Al in 1994 werden de eerste plannen opgesteld voor het bouwen van een windpark. Een korte film schetste een verbluffend overzicht van visie, doorzettingsvermogen, volharding en ambitie van de agrariërs die het windpark hebben gerealiseerd.

 

Samenwerkingspartners  
Windpark NOP Agrowind bestaat uit 26 Enercon E-126 turbines van elk 7,5 MW. NOP Agrowind heeft in goede samenwerking met Enercon sinds 2011 gewerkt aan de bouw van het windpark. Het park is mede dankzij de financiering van een consortium van banken (Rabobank, EIB, KfW IPEX Bank, SEB, Helaba en SEB) mogelijk gemaakt. De stroom uit de turbines wordt geleverd aan Eneco, die daarmee jaarlijks zo’n 180.000 huishoudens van elektriciteit kan voorzien.

 

Windturbines in de NOP krijgen gemodificeerde blad tips

04-04-2016

In de Noordoostpolder bouwt windturbineleverancier ENERCON voor RWE Innogy enNOP Agrowind BV 38 windturbines van het type E-126 (7,5 MW).

 

Van één van de geïnstalleerde turbines, die al enige tijd in gebruik was, is in november 2015 een gedeelte van een tip van één van de bladen afgebroken. Hierop zijn uit voorzorg direct alle windturbines van dit type in de Noordoostpolder stilgezet en geïnspecteerd. Ook werd het bevoegde gezag geïnformeerd.

 

De oorzaak van het voorval is onderzocht door ENERCON in samenwerking met gespecialiseerde adviseurs en het onafhankelijke bureau DEWI OCC, dat verantwoordelijk is voor de type certificering van de betreffende windturbine. De eerste conclusies uit het systematisch onderzoek hebben aangetoond dat fabricage fouten hebben geleid tot het afbreken van de tip.

 

Om de veiligheid te kunnen garanderen en de windturbines in kwestie tijdig aan te zetten, is besloten alle tips van de reeds geïnstalleerde bladen te verwijderen. Na het inkorten van de blad tips zullen de bestaande bladen zo worden afgewerkt dat de windturbines veilig en volgens de voorschriften van de vergunningen kunnen draaien. Gedurende het jaar zullen de ontbrekende blad tips worden vervangen door de gemodificeerde blad tips.

 

Windturbines waarvan de bladen nog moeten worden geïnstalleerd zullen meteen worden voorzien van bladen met aangepaste blad tips.

 

De betrokken partijen zijn er van overtuigd dat middels deze werkwijze een veilige en betrouwbare productie van schone energie gegarandeerd wordt.

 

Eerste windturbines Windpark NOP Agrowind weer opgestart

24-12-2015

 

Vandaag zijn de eerste 10 windturbines van het windpark van NOP Agrowind weer opgestart. Het besluit is weloverwogen en na overleg met de bevoegde instanties genomen. Uit inspecties van de betreffende windturbines zijn geen gebreken of afwijkingen naar voren gekomen.  

 

Bij een deel van de windturbines zijn beschadigingen geconstateerd en vindt nader onderzoek plaats. De inspecties van de andere windturbines van NOP Agrowind zijn nog gaande. Deze turbines staan in de zogenaamde 'idle mode' om de levensduur van de (elektrotechnische) systemen in de turbine te waarborgen. De windturbine is uitgeschakeld maar de rotor kan licht meebewegen met de wind. Dit betekent dat de bladen heel langzaam draaien. Deze instelling leidt niet tot een verhoogde belasting voor de tip.

 

Het onderzoek naar de oorzaak van het recente incident, waarbij een deel van het uiterste (omgebogen) puntje van een van de rotorbladen van een windturbine is afgevallen, is nog gaande. Ook hier wordt met grote zorgvuldigheid gewerkt.

 

Tijdelijke stilstand Windpark NOP Agrowind
01-12-2015


Laatste windmolen NOP Agrowind gereed!
09-09-2015


Grote belangstelling voor rondleiding bouwlocatie Windpark Noord
13-06-2015


Nieuwsarchief

 

In de media

NOP Agrowind officieel geopend
(windenergie-magazine.nl; 6 juni 2017)

 

Abseilers geven spectaculair tintje aan opening Windpark NOP Agrowind
(Flevopost.nl; 4 juni 2017)

 

Feestelijke opening Windpark NOP Agrowind
(noordoostpolder.nieuws.nl; 4 juni 2017)

 

Windpark NOP Agrowind feestelijk geopend
(omroepflevoland.nl; 3 juni 2017)

 

Bezoek Windpark Noordoostpolder op de Open Winddag zaterdag 17 juni
(windparknoodoostpolder.nl; 27-5-2017)

 

Jan Terlouw onthult online lesmodule Wind voor NOP!
(www.windparknoodoostpolder.nl; 10-3-2017)
 

Verlichte Boerderijen Route van start
(www.windparknoodoostpolder.nl; 12-12-2016)
 

Samen de vruchten plukken van Windpark Noordoostpolder
(www.windparknoordoostpolder.nl; 9-5-2016)
 

Medewerkers van de Ministeries van IenM/Rijkswaterstaat en Economische zaken krijgen rondleiding door windpark NOP Agrowind
(www.ponderaconsult.com/nieuws; 19-10-2015)
 

Windpark Noordoostpolder
(bouwmachineforum.nl; 10-4-2015)
 

Windmolens op transport met Van Wieren (YouTube-film)
Windmolens op transport (artikel)
(www.bigtruck.eu; 2-12-2014)
 

TenneT klaar voor aansluiting windpark Noordoostpolder
(www.tennet.eu; 20-11-2014)
 

1e rotorblad windpark NOP Agrowind naar boven
(windenergie-nieuws.nl; 22-7-2014)
 

OutSmart signs agreement with NOP Agrowind
(sunwindenergie.com; 27-6-2014)
 

OutSmart nod at 195MW Agrowind
(rechargenews.com; 26-6-2014)
 

Smart move at Agrowind
(renews.biz; 26-6-2014)
 

Agreement between OutSmart and NOP Agrowind
(energetica-international.com; 26-6-2014)
 

OutSmart übernimmt Betriebsaufsicht für Windpark
(windkraft-journal.de; 26-6-2014)
 

OutSmart signs agreement with NOP Agrowind
(windtech-international.com ; 26-6-2014)
 

Grootste kraan ter wereld verrijst aan Noordermeerdijk
(flevopost.nl; 3 juni 2014)
 

Bouwplaats NOP Agrowind even toegankelijk voor publiek
(denoordoostpolder.nl; 30 mei 2014)
 

Zwaar transport in haven aan land
(heturkerland.nl; 12 mei 2014)
 

Bouw eerste turbine windmolenpark NOP begonnen
(omroepflevoland.nl; 2 april 2014)
 

Bouw 26 windmolens Noordoostpolder nu echt begonnen
(destentor.nl; 2 april 2014)
 

Investering in grootste windpark van Nederland
(duurzaamgebouwd.nl; 29 januari 2014)
 

Omvangrijke overeenkomst tussen NOP Agrowind en Eneco
(Eneco; 22 januari 2014)

 

IJB Groep Lemmer 'legt' fundering Windpark Noordoostpolder
(www.denoordoostpolder.nl; 27 oktober 2013)

 

Afronding eerste fase civiele werken Windpark NOP
(Reef Infra; 2 september 2013)

 

Kraanopstelplaatsen Windpark NOP
(Reef Infra; 18 juli 2013)