Groene stroom

voor 190.000 huishoudens

NOP Agrowind heeft 26 Enercon windmolens gebouwd, type E126. De Enercon E126 is één van de grootste windmolens op land. De mast van de molen is 135 meter hoog en heel geschikt voor onder andere kustgebieden met zeer goede windcondities. Deze goede windcondities zijn kenmerkend voor de locatie van dit windpark.

Opbrengst

De 26 windmolens van NOP Agrowind hebben een vermogen van 7,5 Megawatt per molen; gezamenlijk dus 195 Megawatt. In een gemiddeld windjaar leveren de molens bijna 600 miljoen kWh schone, duurzame elektriciteit. Daarmee kunnen jaarlijks bijna 190.000 huishoudens worden voorzien van elektriciteit.

0
windmolens
0
megawatt per molen
0
huishoudens per jaar
0
ashoogte (meter)
0
CO2 besparing (ton)
0
jaarlijkse opbrengst windpark (miljoen kWh)
0
bladlengte (meter)
0
tiphoogte (meter)

Organisatie

De organisatie NOP Agrowind is opgericht in 2011 om voor drie bestaande ontwikkel- en exploitatieorganisaties de planning en het bouwproces van hun 26 molens te begeleiden en na oplevering van de bouw het operationeel management te voeren. De tweekoppige directie is hiervoor samen met diverse specialisten verantwoordelijk.

Arjan Bongertmann

Arjan Bongertman
Algemeen directeur

Van Windpark Manager tot algemeen directeur van NOP Agrowind. Sinds 2019 zet Arjan zich in voor dit ‘machtig mooie’ windpark.

Martenique

Martenique Groen
Financieel directeur

Sinds mei 2022 is Martenique werkzaam voor NOP Agrowind; een bevlogen en gedreven financieel directeur met een ruime ervaring in hernieuwbare energie.