Groene stroom

voor 190.000 huishoudens

NOP Agrowind heeft 26 Enercon windmolens gebouwd, type E126. De Enercon E126 is één van de grootste windmolens op land. De mast van de molen is 135 meter hoog en heel geschikt voor onder andere kustgebieden met zeer goede windcondities. Deze goede windcondities zijn kenmerkend voor de locatie van dit windpark.

Opbrengst

De 26 windmolens van NOP Agrowind hebben een vermogen van 7,5 Megawatt per molen; gezamenlijk dus 195 Megawatt. In een gemiddeld windjaar leveren de molens bijna 600 miljoen kWh schone, duurzame elektriciteit. Daarmee kunnen jaarlijks bijna 190.000 huishoudens worden voorzien van elektriciteit.

0
windmolens
0
megawatt per molen
0
huishoudens per jaar
0
ashoogte (meter)
0
CO2 besparing (ton)
0
jaarlijkse opbrengst windpark (miljoen kWh)
0
bladlengte (meter)
0
tiphoogte (meter)

Organisatie

De projectorganisatie NOP Agrowind is opgericht in 2011 om voor drie bestaande ontwikkel- en exploitatieorganisaties de planning en het bouwproces van hun 26 molens te begeleiden en na oplevering van de bouw het operationeel management te voeren. De tweekoppige directie is hiervoor samen met diverse specialisten verantwoordelijk.

foto_JV

Jan Verheij
Projectdirecteur

Jan heeft ruime ervaring als directeur van diverse ondernemingen waarin projecten van verschillende statuur en omvang zijn gerealiseerd. “Ondanks dat de windenergiesector voor mij een nieuwe wereld was als industrie of product ten tijde van mijn aantreden heb ik een goede bijdrage kunnen leveren aan de vervolmaking van dit fantastische project. Vanaf de eerste kennismaking was duidelijk dat er sprake is van een zeer gemotiveerde en deskundige groep mensen die zich ten doel hadden gesteld dit grote project succesvol te maken. Samen met alle stakeholders hebben we hier invulling aan geven. We staan nu op de drempel van de operationele fase. De uitdaging in deze fase wordt zorg te dragen dat molens maximaal beschikbaar zijn en dat zij dit voor een lange periode kunnen doen. Dit betekent dat er gedegen onderhoud moet worden gepleegd. Uiteraard zullen ook naleving van de vergunningen en veiligheid ook in deze periode nauwlettend worden gevolgd. Er zal hiervoor een team van een aantal medewerkers samen met een aantal partners worden ingezet”.

Eelco_Meessen_hi_res-small

Eelco Meesen
Financieel directeur

Eelco is als financieel adviseur betrokken (geweest) bij de financiering van meerdere windparken en infrastructurele projecten. Sinds 2012 is hij werkzaam voor NOP Agrowind; eerst als adviseur, sinds de zomer van 2017 als financieel directeur. “Ik heb de ambitie om de bouwfase van het project, niet alleen technisch, maar ook contractueel, succesvol af te ronden en het project op een goede manier de operationele fase in te leiden. Daarbij is het mijn doel om de hoge verwachtingen van alle betrokken partijen waar te maken. Uiteindelijk moet in de komende 20 jaar daadwerkelijk de groene ambitie waargemaakt worden waar velen al zoveel jaar hard aan hebben gewerkt”.